Skip to content

Felvételi

Kedves Szülő! Kedves Felvételiző! 

Szeretettel Köszöntünk Iskolánkban!

Beiratkozás ideje, helye: 2024. június 27–28. 14-16 óra között 🙂

1203 Budapest, Ónodi u.14.

A beiratkozáshoz a következőket kell hozni:

  • az általános iskolai, valamint ha van a középiskolai bizonyítványt
  • az alábbi iratok minden oldalának olvasható fénymásolata:

születési anyakönyvi kivonata, személyi igazolványa, lakcím- és TAJ-kártyája, adóigazolványa

szülő/gondviselő/törvényes képviselő lakcímkártyája

  • az új diákigazolvány igényléséhez szükséges a tanuló érvényes lakcímkártyája, és a kormányablaknál igényelt NEK adatlap

Alább a szakgimnáziumba, szakiskolába és szakképzőbe felvételt nyertek táblázatai láthatók, gratulálunk!! 🙂

Gratulálunk! Minden Felvételt Nyertnek !


Kedves leendő diákjaink, szülők, 8.-os osztályfőnökök, kedves érdeklődők!

November 7-től a TaNext Akadémia Felvételi Nyílt Napokat tart online formában mindenkinek, aki érdeklődik a TaNext Akadémia: befogadó és sokszínű iskolánk iránt.

Online nyílt napjainkat Zoomon hirdettük meg, 2 napot, november első hetének keddjén (7-e) és szerdáján (8-a) 17 órára, ezek linkjei, ahová a Zoom alkalmazással vagy webböngészővel be lehet lépni:

November 7-én: https://us05web.zoom.us/j/89578252132?pwd=uTJO73BQj0ZazyvwiaubjNLaM9n8SI.1

November 8-án: https://us05web.zoom.us/j/87643648972?pwd=D43aAvHabqGkYDUcb7Yo4wE25injS0.1

TaNext felvételi tájékoztató a 2024/2025. tanévre

A TaNext Akadémia Technikum, Szakképző Iskola, Szakiskola és Szakgimnázium többcélú szakképző intézményként működik, de köznevelési feladatokat is ellát. A TaNext Iskola egy olyan „második esély” típusú, sokadik esélyt biztosító iskola, amely elsősorban szakiskolai és szakgimnáziumi képzési területen hirdeti meg képzéseit.

SZAKGIMNÁZIUM

A szakgimnáziumban 5 éves képzés folyik. Az első négy év során a közismereti tantárgyak mellett a választott ágazat alapjait sajátítják el a fiatalok. A 12. évfolyam végén a közismereti tantárgyakból előrehozott érettségi vizsgát tehetnek, majd a 13. évfolyam befejezésével szakmai záróvizsgát is tesznek a fiatalok, amely a szakmai tantárgyi érettségit is kiváltja. Diákjaink szakgimnáziumunkban művészeti, pedagógiai és közművelődési ágazatban sajátíthatnak el szakmai ismereteket.
Első idegen nyelvként angolt oktatunk, emellett fakultációként németet, szakmai idegen nyelvként franciát is tanulhatnak diákjaink.
Az érettségivel rendelkezők részt vehetnek 13-14. évfolyamos nappali rendszerű iskolai szakképzésben, illetve felnőttoktatás keretében is tanulhatnak. Ebben az esetben a szakmai képzés két éves.

Szakgimnáziumunkban nem vesszük figyelembe a központi írásbelin elért eredményeket, továbbá sem írásbeli, sem szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk jelentkezők tudatában legyenek, hová is szeretnének járni, mik a legfontosabb iskolai elvárások, milyen az élet nálunk, és mi is szeretnénk megismerkedni leendő diákjainkkal, hogy lássuk illünk-e egymáshoz, tudja-e vállalni az iskola a család elvárásait. Ennek érdekében felvételi beszélgetést szervezünk.
Ha a középfokú iskola művészeti tanulmányi területen hirdet felvételt, további készségek, képességek meglétét is vizsgálhatja. Ezért a beszélgetés keretében a művészeti és kreatív ágazatokra jelentkezőknél Divatstílus- és jelmeztervező, Divatszabó esetében portfólió bemutatását várjuk (rajzok, alkotások a korábbi évekből, vagy kifejezetten a felvételire összeállítva, legalább 10 munka szükséges). Jazz-zenész szakra jelentkezőknél játékos, zenei kreatív feladat megoldására kerül sor.

Felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmények (7. év végi és 8. félévi  osztályzatai) és a felvételi beszélgetés alapján történik. A felvételi beszélgetésre minden jelentkező egyéni meghívót kap.

Szakgimnáziumi képzésben indítandó ágazataink az alábbiak:

Képzés ágazata/Tanulmányi terület kódja/Szakképesítés neve

Művészeti ágazat
0001 Jazz-zenész II.* Jazz-zenész
0002 Képző- és iparművészeti munkatárs*
Divatstílus- és jelmeztervező
*= párhuzamos művészeti képzés is

Pedagógiai ágazat
0003 Pedagógiai munkatárs/ Pedagógiai asszisztens

Közművelődési ágazat
0004 Közművelődési munkatárs

SZAKISKOLA

2 évfolyamos képzés (1+2 év)

A szakiskolában előkészítő évfolyam után 2 évfolyamos szakiskolai képzést követően szerezhetnek a fiatalok rész-szakképesítést élelmiszer eladóként.

A felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottság szakvéleménye alapján, valamint egy személyes beszélgetést követően lehetséges. Érvényes szakvélemény hiányában nincs módunk beiskolázni a jelentkezőt, ezért kérjük csatolni ezt a dokumentumot a jelentkezéshez!

Képzés ágazata/Tanulmányi terület kódja/Rész-szakképesítés neve

Kereskedelem
0005 Élelmiszer eladó


4 évfolyamos képzés (1+4 év)

A szakiskolában lehetőség nyílik szakképzettség megszerzésére is. Az ide beiratkozók az előkészítő évfolyamot követően 4 évfolyamos szakmai képzésben vesznek részt. A felvétel itt is kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottság szakvéleménye alapján, és egy személyes beszélgetésen való részvétel után lehetséges. A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a szakmai vizsga letételével szakképesítés szerezhető burkoló, és festő, mázoló, tapétázó építőipari szakmákban, továbbá szakács és divatszabó szakmában.

Képzés ágazata/Tanulmányi terület kódja/Szakképesítés neve

Építőipar

0006 Burkoló

0007 Festő, mázoló, tapétázó

Kreatív

0008 Divatszabó (Női szabó)

Turizmus- vendéglátás

0009 Szakács

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Szakképző iskolai szakmai oktatás (3 évfolyamos tandíjas képzés)

Képzés ágazata/Tanulmányi terület kódja/Szakképesítés neve

Kreatív

0010 Divatszabó (Női szabó)

Egyéb tudnivalók

A jelentkezési lapokat az alábbi címre kérjük elküldeni:

TaNext Akadémia Technikum, Szakképző Iskola, Szakiskola és Szakgimnázium

1203 Budapest XX. kerület, Ónodi u. 14.

Az intézmény munkarendje: nappali rendszerű. A felnőttoktatás: esti munkarendű. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: a fenntartó az intézményben tanítható szakmákban és ágazatokban egy-egy tanulócsoport létrehozását engedélyezi. Szakmai csoportot, osztályt 6 fő alatt nem indít az intézmény.

Egyéb információ a titkarsag@tanext.hu e-mail címen kérhető.