Skip to content

Rólunk

„Tökéletes iskola

Ez egy családi közösség, ha belépsz az ajtón már otthon is vagy

tárt karokkal fogad az iskola.

Ha bármi baj van, itt segítségre lelsz

akkor is, ha kérni nem mersz.

Biztatjuk egymást, mert segítséget és erőt kapunk

így tudjuk, hogy az életben mind egyenlőek vagyunk.

Színes a közösség, de mindenkit elfogadunk,

így ragyognak napjaink az iskolapadokban.

Csapatunk elfogad és támogat

és értékeli minden gondolatodat.”

Csanádi Lara, 11D

Amit a suliról tudni érdemes

A TaNext Akadémia nyitott, befogadó szellemiségű, művészeti és kulturális tevékenységekbe ágyazott intézmény. A képzési programunkat, ellátási és vezetési filozófiánkat, és az együttműködő partnereinket a fiatalok komplex fejlődési folyamataira, és részvételükre építve szervezzük.

Az intézmény és fenntartója folyamatosan dolgozik azon, hogy az iskola köré megteremtsen egy élő közeget: művészeti, kulturális és közösségi tevékenységein keresztül valódi inkubációs lehetőséget biztosítson és a diákok kreatív alkotómunkájának támogató terepeként működjön. Ezzel bátorítja az innovatív szemléletmódot és a projektoktatást, partnerséget építve a közösség további szereplőivel.

Az alapítók fontosnak tartják a részvételi-elv, a közös(ségi) felelősségvállalás, valamint a nyitott, alkotásra és fejlődésre motiváló tanulási környezet megteremtését, az életviteli és szociális kompetenciák támogatását, az
érzelmi intelligencia fejlesztését, a gyermekközpontúságot, a „tanuló szervezet” nyújtotta folyamatos fejlődés lehetőségét. Felfogásuk szerint az iskola nem egy mesterséges színtér, hanem valódi tapasztalatok, élet-élmények gyűjtésére, feldolgozására való hely, ahol formális és nem-formális tanulási módszerekkel is lehet haladni. Az iskola adhat elsődleges tapasztalatot a demokratikus működésről, az emberi jogok komolyan vételéről, de a kapcsolatok építéséről, a gondoskodó közösség támogatásáról is.

Iskolánkban érzékeny, olykor sajátos életszemléletű, esetenként beilleszkedési, tanulási problémákkal küzdő diákokkal foglalkozunk. Célunk, hogy minden diák a saját képességei szerint a legtöbbet hozza ki magából. Ehhez egyéni tanulási utat tervezünk egy-egy diáknak. Iskolánk nevelési rendszerének középpontjában a diák áll a maga testi-szellemi-lelki változásainak igényével. A tanulók iskolai sikerességét, az iskola pedagógiai tevékenységét a pedagógusok és művésztanárok, gyakorlati szakemberek mellett speciális felkészültségű gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, iskolai szociális munkás, valamint mentor is segíti.

Kiemelt figyelmet fordítunk a figyelemhiány zavarral, koncentrációs nehézséggel, és a tanulásban egyéb okok miatt (pl. SNI) akadályozott – sokszor motivációját vesztett -, ezért sok korábbi kudarcot megélt, vagy egyéb okból nehéz élethelyzetben lévő diákok befogadására, bevonására, fejlesztésére. A diákok segítése a pedagógusokkal, szülőkkel, diákokkal együttműködésben, közösen kidolgozott egyéni tanulási és fejlődési utak mentén zajlik.

A tanulást projektek és témanapok, workshopok segítik, amelyek alkalmat adnak a diákok számára másfajta kapcsolódásra, fejlődésre is.

A TaNext Akadémián lehetséges a különböző képzési programok közötti váltás, beszámíthatóak a más iskolákban megszerzett érdemjegyek, a tanulási folyamat a nem formális úton szerzett ismeretekre és kompetenciákra is épül.

Jelenleg közel 200 fiatal számára nyújtunk alapvetően kislétszámú osztálykeretben hozzáférést oktatási ellátásainkhoz több mint 30 felnőtt foglalkoztatásával.